Company’s Vision

Företagets vision

JDL är dedikerade till att utveckla ny teknik och produkter, förse sina kunder med de bästa produkterna och tjänsterna och skydda miljön med det mest uppriktiga hjärtat.

visa mer

FMBR-teknik och applikation

FMBR-teknik är en avloppsreningsteknik som utvecklats oberoende av JDL. FMBR är en biologisk avloppsreningsprocess som avlägsnar kol, kväve och fosfor samtidigt i en enda reaktor. Utsläpp löser effektivt "angränsande effekt". FMBR aktiverade framgångsrikt det decentraliserade applikationsläget och används ofta i kommunal avloppsrening, decentraliserad avloppsrening på landsbygden, sanering av vattendrag etc.

visa mer

Nyheter och projektrelease